Odborné články, Strana 2

Hojení pooperačních ran a případné komplikace

  Hojení rány probíhá v několika fázích, které na sebe plynule navazují nebo v sebe přecházejí.  Rozlišujeme 3 základní fáze hojení RAN:   Exsudativní fáze - dochází k zástavě krvácení, produkci tkáňového moku, vyčištění rány. Při nekomplikovaném hojení trvá 2-3 dny. Proliferativní fáze - vzniká granulační tkáň (nově vytvářené drobné cévy), tvoří se kolagenová vlákna a jiné látky zajišťující slepení okrajů rány. Při nekomplikovaném hojení probíhá od 2.- 3. dne do 7.- 8. dne. Diferenciační fáze - závěrečná fáze. Z okrajů rány začínají přerůstat buňky zajišťující překrytí rány. Vytváří se vlastní jizva. Tato fáze probíhá měsíce až roky. Podle toho, jak se rána hojí, rozlišujeme hojení primární (sanatio per primam intentionem) - neboli nekomplikované, a sekundární (sanatio per secundam int.), v našem případě na podkladě infekce - zvýrazňuje se exsudativní i proliferační fáze - nebo-li je zvýšená sekrece z rány, okraje se k sobě nepřihojují, mohou se přidat celkové zn...

Jak jsme testovali terapeutické krytí StopBac STERILE Kompres

  Souhrn V ambulanci hojení ran a na lůžkovém oddělení - Interní oddělení Strahov (Všeobecná fakultní nemocnice Praha) byla po dobu jednoho měsíce (červen 2018) ověřena účinnost terapeutického krytí StopBac Sterile Kompresy. U 18 pacientů (celkově 19 ran, ulcerací) s převážně chronickými ránami došlo ve 47 % k zlepšení hojení ran, v 37 % bylo zaznamenáno přechodné zlepšení ran a u 16 % došlo ke zhoršení vývoje rány. U poslední skupiny nemocných nebyla zaznamenána regrese hojení ani po aplikaci jiných krytí. Je nutné vzít na zřetel teplotní klimatické extrémy počasí během sledování, komorbidity pacientů včetně non compliance nemocných. Krytí StopBac Sterile Kompresy obstálo v komplikovaných podmínkách. Během sledování nebylo krytí aplikováno u hlubokých ran, chirurgických ran, chirurgických sutur nebo u infi kované rány. Klíčová slova: StopBac Sterile Kompresy, nehojící se rány, terapeutické materiály, hojení ran, prevence infekce, dlouhodobě se nehojící rány   Ověření úč...

Zkušenosti s českým krytím StopBac STERILE při prevenci pooperačních ran

  Výskyt infekce kloubní náhrady Komplikace při hojení a infekce v ráně jsou zásadním problémem již od prvních pokusů o operační řešení nemocí. Pro všechny ortopedické chirurgy je proto výzvou snaha o eliminaci výskytu infekce kloubní náhrady, která má katastrofální dopad na zdraví pacienta a současně mnohonásobně prodražuje léčbu rány. U více než 10 % implantovaných kloubních náhrad dojde k nějaké komplikaci. Vzhledem k tomu, že nejčastěji používaným postupem léčby v ČR je dvoudobá reimplantace, jedná se při infekci kloubní náhrady pro pacienty velmi často o nutnost dalších dvou operací. Mezi oběma operacemi se pacient musí pohybovat o berlích a měsíce užívat antibiotika. Alarmující je skutečnost, že pětiletá doba přežití u pacienta s infekcí kloubní náhrady je nižší než u většiny běžných onkologických diagnóz, například i karcinomu prsu. Podle průzkumů se 7 % nemocných nedožije reimplantace nové kloubní náhrady. Úspěšnost reimplantace dokládají výsledky našeho souboru ...

Inovativní nanotechnologie krytí StopBac STERILE

  Inovativní hypoalergenní chirurgické krytí ran StopBac STERILE je založené na unikátní patentované nanotechnologii s vrstvou solu. Organicko-anorganický hybridní oligomer s kationty stříbra vázanými v koloidním roztoku s obsahem dusičnanu stříbrného zajišťuje dlouhodobý antimikrobiální účinek, a to i na řadu kmenů odolných vůči antibiotikům. Nositeli vlastního antimikrobiálního účinku jsou jak kationty stříbra, které způsobují ireversibilní změny bakteriálních buněk a buněčnou smrt, tak i samotný sol, čímž se účinek synergicky zvyšuje. Produkty StopBac byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci a dále ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole, Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Výrobcem krytí StopBac je česká výzkumná a vývojová společnost Grade Medical.   Výborné užitné vlastnosti antibakteriálních náplastí StopBac STERILE prokázaný antim...

Stránka 2 z 2 - 14 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.