Řadu StopBac vyrábíme na vlastní nanotechnologické lince

Obrazek12

TECHNOLOGICKÁ LINKA GRADETECH-LINE 2018 MEDICAL
NEJLEPŠÍ VOLBA PRO MODIFIKACI MATERIÁLU

Produktovou řadu StopBac vyrábíme na námi navržené lince a využitím patentovaného sol-gelu vyvinutého ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Kapacity linky jsme schopni poskytnout i dalším výrobcům a poskytnout tak vyšší přidanou hodnotu jejich výrobkům díky modifikaci našeho antibakteriálního sol-gelu na tkané a netkané textilní materiály. Výrobní prostory se nachází v Liberci. Na lince je možné upravovat i materiály na nano filtry, roušky a další ochranné a filtrační pomůcky, stejně tak různé typy textlií na výrobu náplastí  či kompresů s vysokou přidanou hodnotou.

Video o fungování nanotechnologické linky GradeTech-Line 2018 naleznete zde. 

Nanotechnologická linka GradeTech-Line 2018 je vhodná k prototypování jednotlivých výrobků i k průmyslové výrobě. Díky své modularitě umožňuje modifikovat povrchy nákladů různými způsoby a zvolit tak tu nejvhodnější metodu úpravy dle daného typu materiálu a přání klienta. Inovativní nanotechnologická linka GradeTech-Line 2018 nabízí kontinuální úpravu materiálu, zejména tkaných i netkaných textílií GradeTech-Line 2018 umí modifikovat široké spektrum materiálů:

» vodný či alkoholový
» hydrofobní
» hydrofilní
» solem
» suspenze
» emulze

a to s obsahem aditiv organické nebo anorganické povahy:

» anorganické soli
» polymery (alginát, chitosan, polyvinyl alkohol)
» bioaktivní látky
» léčiva
» antibiotika
» vitaminy
» hydrofobní látky
» nanočástice

Nanotechnologická linka Grade Medical, ilustrační

TECHNICKÉ VLASTNOSTI GRADETECH-LINE 2018

Linka GradeTech-Line 2018 se skládá z modifikačních modulů Odvinu, Sprejové atomizace, Sušení, Elektrostatického zvlákňování, Fuláru a Návinu. Sestavu linky je možné efektivně měnit a kombinovat tak uvedené varianty modifikace.

Linka GradeTech-Line 2018 umožnuje mnoho variant zpusobu modifikace

» Sprejová atomizace – velmi přesný atomizační nános nanovrstev na povrch textilie. Dochází k rozdělení polymerní kapaliny do proudu kapének s velikostí < 1 mm řízeným prouděním kapaliny přes trysku za vytvoření aerosolu.
» Fulár (smáčení) – vhodný zejména k úpravě textilie, pokud je nutné modifikaci provádět v celé tloušťce materiálu. Zajišťuje hloubkovou úpravu jednotlivých vláken textilie.
» Fulár (válečkování) – vhodná metoda pokud z důvodu vysoké viskozity modifikační kapaliny není možné sprejová atomizace. Slouží k povrchovému a částečně podpovrchovému nánosu na substrát.
» Elektrostatické zvlákňování – pomocí 2 přesných elektrod a působení silného elektrostatického pole na modifikační kapalinu umožňuje vytvořit vrstvu nanovlákenného nosiče na povrchu modifikované textilie a zajišťuje tvorbu funkčních povlaků.

Výhody linky GradeTech-Line 2018


» Schopnost upravovat povrchy materiálů přesným nánosem nanovrstev dané látky
» Ukládání hodnot z průběhu modifikace a zpracování protokolů a grafů podložených reálnými daty
» Riziko kontaminace cizími látkami je minimalizováno díky dodržování nejnáročnějších požadavků na sterilizovatelnost, chemickou odolnost, aseptičnost
» Linka je umístěna v čistých prostorách třídy ISO Class 7
» Nedochází k jeho nadměrnému ohybu substrátu a poškození nanesené vrstvy
» Sofistikovaný softwarový systém řízení a optická čidla umožňují kvalitní zpracování citlivých substrátů
» Efektivně kontrolované prostředí pomocí vzduchotechnického systému s HEPA filtry
» Nerecyklovaný odtah vzduchu z modifikačních modulů
» Germicidní UV lampy v modulu návin a odvin
» Konstrukce linky je z nerezové oceli AISI 904L

Maximální šířka textilie: 100 cm
Vnitřní průměr cívek textilie: 6-25 cm
Maximální průměr role: 80 cm
Maximální hmotnost role: 200 kg
Max. rychlost posuvu (substrát): 1500 cm/min
Zaváděcí délka substrátu: min. 700 cm
Přesnost srovnání návinu: +- 5 mm

 

V případě zájmu o využití služeb a výrobních kapacit linky kontaktujte obchodní oddělení společnosti:

obchod@grademed.cz

Grade Medical s.r.o.

Doporučené produkty