Proč si vybrat vlhké hojení ran?

Vlhké hojení ran je praxe udržování rány v optimálně vlhkém prostředí, aby se podpořilo rychlejší hojení. Výzkumy prokázaly, že vlhké hojení ran je třikrát až pětkrát rychlejší než hojení ran za použití suchého obvazu.

Britský vědec George D. Winter popsal výhody vlhkého hojení ran už v 60. letech 20. století. Jeho výzkum prokázal, že vlhké prostředí optimalizuje hojení ran. V 70. a 80. letech se vlhké hojení ran stalo běžnou praxí. Na konci 80. a 90. let byla důkladně prozkoumána oblast vlhkých krytů rán. Od té doby byla vyvinuta řada inovativních krytů ran, jako jsou hydrogely, pěny či algináty. Kryty rán tak začaly být stále častěji vnímány nejen jako ochrana, ale i jako aktivní součást procesu hojení.

 

Jaké jsou výhody vlhkého hojení?


Než bylo vyvinuto vlhkého hojení ran, byly obvazy používány především k absorpci tekutin, ochraně rány před zraněním a omezení infekcím. Strup na ráně byl považován za běžnou součást procesu hojení. Při výzkumu vlhkého hojení se však zjistilo, že prevencí vzniku strupů lze rány nejen hojit nejen efektivněji ale i rychleji. Zde jsou popsány některé z výhod vlhkého hojení ran:

Hojení ran je rychlejší: Než si tělo vytvoří strup, vyžaduje to čas a energii. Po zahojení rány je zapotřebí další energie k redukci strupů. Ve vlhkém prostředí se tělo může soustředit pouze na hojení rány, nikoli na její ochranu. Rány se díky tomu hojí rychleji.

Keratinocytové buňky fungují snadněji: Keratinocyty, hlavní složka pokožky, hrají při hojení ran několik důležitých rolí. Pro účinné uzavření rány je zásadní vzájemná komunikace mezi keratinocyty a jinými typy buněk zapojených do hojení ran. U suchých ran se musí keratinocyty zavrtat pod lůžko rány, aby našly vlhkou oblast pro pohyb vpřed. Ve vlhkém prostředí pro hojení ran mohou keratinocyty snadno a rychleji cestovat po povrchu rány.

Autolytické odbourávání je usnadněno: Vlhké prostředí zachycuje endogenní proteolytické enzymy v ráně. To umožňuje těmto enzymům efektivněji provádět autolytické debridementy k rozpadu nekrotické tkáně. Spolu s urychlením hojení je díky vlhkému prostředí rány efektivně podpořen i přirozený proces hojení těla.

Snižuje výskyt infekce rány: Vlhké prostředí rány snižuje možnost infekce vytvořením hypoxického prostředí v lůžku rány, které podporuje angiogenezi, snižuje pH a činí tak oblast rány pro bakterie nehostinnou.

Urychluje obnovu tkáně: Růstové faktory jsou přírodní proteiny, které kontrolují klíčové buněčné aktivity během procesu opravy tkáně. Vlhké hojení ran umožňuje zachování růstových faktorů rány pro rychlejší obnovu tkání.

Stimuluje syntézu kolagenu: Vlhké hojení ran podporuje produkci kolagenu fibroblasty. Vzhledem k tomu, že kolagen je základem nové tkáně, která hojí rány, tato zvýšená produkce pomáhá tělu rychleji položit matrici pro novou tkáň, aby přilákaly buňky nezbytné pro hojení.

Snižuje bolest: Další výhodou vlhkého hojení je, že dochází ke snížení bolesti. S menší bolestí dochází také ke snížení stresové reakce a menší únavy u pacientů, což také pomáhá v procesu hojení. Snížená bolest může také vést k lepší mobilitě pacientů, což zlepšuje oběh, okysličování a umožňuje lepší hojení.

Redukuje jizvy: Díky tomu, že vlhké hojení podporuje růst a pohyb nových buněk a zajišťuje účinnost proteinů pro uzavření rány, způsobuje snížení zánětu, podporuje rovnoměrnější tvorbu kůže, a tak zlepšuje stav jizev.

 

 

Proč je vlhké hojení ran přínosné?


Pro nejlepší výsledek péče o rány a nejrychlejší proces hojení je nejlepší volbou vlhké hojení ran. Dnešní obvazy pro péči o rány mají vlastnosti řízení vlhkosti, aby splňovaly všechny funkce suchých obvazů, ale zároveň podporují rychlejší hojení, snižují bolest, podporují autolytický odbourávání a působí také jako bakteriální bariéra.

 

Zdroj: https://www.woundsource.com/blog/benefits-moist-wound-healing