Hojení pooperačních ran a případné komplikace

 


Hojení rány probíhá v několika fázích, které na sebe plynule navazují nebo v sebe přecházejí. 

Rozlišujeme 3 základní fáze hojení RAN:

 

Exsudativní fáze - dochází k zástavě krvácení, produkci tkáňového moku, vyčištění rány. Při nekomplikovaném hojení trvá 2-3 dny.

Proliferativní fáze - vzniká granulační tkáň (nově vytvářené drobné cévy), tvoří se kolagenová vlákna a jiné látky zajišťující slepení okrajů rány. Při nekomplikovaném hojení probíhá od 2.- 3. dne do 7.- 8. dne.

Diferenciační fáze - závěrečná fáze. Z okrajů rány začínají přerůstat buňky zajišťující překrytí rány. Vytváří se vlastní jizva. Tato fáze probíhá měsíce až roky.

Podle toho, jak se rána hojí, rozlišujeme hojení primární (sanatio per primam intentionem) - neboli nekomplikované, a sekundární (sanatio per secundam int.), v našem případě na podkladě infekce - zvýrazňuje se exsudativní i proliferační fáze - nebo-li je zvýšená sekrece z rány, okraje se k sobě nepřihojují, mohou se přidat celkové známky infekce - teploty, třesavky, apod.

 

Ranné komplikace


Potíže s hojením ran má mnoho příčin místních i celkových. Mezi místní patří šetrnost chirurga ke tkáním, infekce, krvácení v ráně, umístění a namáhání rány, kvalita ošetřování. Z celkových pak věk, stav imunitního systému, přidružená onemocnění (diabetes mellitus, onem. ledvin, dlouhodobé užívání kortikoidů), stav výživy (škodí podvýživa i obezita, nedostatek vitamínů, stopových prvků) a spousta dalších.

Jednou z nejčastějších komplikací je infekce. Choroboplodné zárodky se mohou do rány dostat krví (méně časté) nebo zvenčí - nesterilním nástrojem, z kůže apod. Zdravý organismus je schopen vypořádat se s velkým množstvím bakterií. V přítomnosti cizorodého materiálu (šicí vlákna, umělá chlopeň apod.) však tato schopnost klesá 10-100x, neboť bakterie k tomuto materiálu mohou přisednout a množit se.

Dojde-li k patrné infekci, projevuje se základními příznaky u poranění:

  • zarudnutí
  • zvýšená teplota okolí rány
  • otok, sekrece z rány
  • bolest

 

Článek byl publikován na stránkách Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Praha. K nahlédnutí zde.