Odborné články

Rubrika odborných zdravotnických článků nejen o krytí na hojení ran StopBac. 

Výsledky z testování nového pooperačního krytí se stříbrem StopBac publikováno v prestižním International Wound Journal

A new silver dressing StopBac in surgical wounds: an observational study   OLIVERIUS, Martin 1; DROZD, Jan1; BRATKA Petr2; MOHLENIKOVA DUCHONOVA, Beatrice 3, GÜRLICH Robert 1. doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS, autor studie o krytí StopBac   1Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika 2Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Česká republika 3Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 4 Oddělení toxikogenomiky, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika   Abstract Ideální krytí operačních ran jak aseptických, tak potenciálně infikovaných musí splňovat několik požadavků. Mezi hlavní patří vytvoření antiseptického prostředí pro hojení. Jako optimální se považuje vlhké a polo – prodyšné prostředí. K dalším požadavkům patří komfort pro nemocné, který je daný nealergizujícím efektem, mo...

Proč si vybrat vlhké hojení ran?

Vlhké hojení ran je praxe udržování rány v optimálně vlhkém prostředí, aby se podpořilo rychlejší hojení. Výzkumy prokázaly, že vlhké hojení ran je třikrát až pětkrát rychlejší než hojení ran za použití suchého obvazu. Britský vědec George D. Winter popsal výhody vlhkého hojení ran už v 60. letech 20. století. Jeho výzkum prokázal, že vlhké prostředí optimalizuje hojení ran. V 70. a 80. letech se vlhké hojení ran stalo běžnou praxí. Na konci 80. a 90. let byla důkladně prozkoumána oblast vlhkých krytů rán. Od té doby byla vyvinuta řada inovativních krytů ran, jako jsou hydrogely, pěny či algináty. Kryty rán tak začaly být stále častěji vnímány nejen jako ochrana, ale i jako aktivní součást procesu hojení.   Jaké jsou výhody vlhkého hojení? Než bylo vyvinuto vlhkého hojení ran, byly obvazy používány především k absorpci tekutin, ochraně rány před zraněním a omezení infekcím. Strup na ráně byl považován za běžnou součást procesu hojení. Při výzkumu vlhkého hojení se však zjistil...

Studie publikovaná v EWMA Journal z testování antibakteriálního krytí se stříbrem StopBac jako prevence vzniku infekce

SILVER-BASED ANTIMICROBIAL DRESSING IN THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION – A PILOT STUDY Jan Stryja MD1, Daniel Riha MD2, Jerzy Szkatula MD2 Correspondence: jan.stryja@atlas.cz      Vascular surgeon senior consultant: 1Salvatella LTD, Trinec, Czech Republic, 2Podlesi Hospital, Trinec, Czech Republic  Conflicts of interest: None. Company manufacturing the product tested in the study provided free samples of the dressing without any other influence on the clinical evaluation. ABSTRACT Background Surgical site infection (SSI) is a postoperative complication affecting many surgical patients worldwide. Up to 60% of SSIs have been estimated to be preventable and their risk can be minimised by applying best practice in the perioperative period. Excellent surgical technique, implementation of preoperative preventive precautions and proper wound management are considered to be a foundation of the undisturbed healing process and one of the ways t...

Léčba a hojení ran s antibakteriálním krytím StopBac

STOPBAC JAKO NOVÝ EFEKTIVNÍ ZPŮSOB HOJENÍ RAN StopBac STERILE je nová česká komplexní řada antibakteriálních zdravotnických prostředků pro ošetření ran. Díky unikátnímu patentovanému solu s obsahem kationtů stříbra, používané nanotechnologii a nejmodernějším výrobním technologickým postupům poskytuje StopBac výjimečně silný antibakteriální účinek. StopBac je proto ideální preventivní ochranou rány proti kontaminaci, snižuje riziko vzniku infekce v ráně a zabraňuje infekčním komplikacím při jejím hojení, které vedou k mnohonásobnému prodražení léčby a devastujícímu dopadu na zdraví pacienta. StopBac navíc přispívá i ke zkrácení doby hospitalizace, snížení spotřeby antibiotik a analgetik a snižuje počet potřebných převazů rány. StopBac, jako nové české krytí ran vyvinuté a doporučované předními českými odborníky, představuje nákladově efektivní způsob hojení pooperačních i chronických ran, který lépe pomáhá pacientovi, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu zhojení rány a šetří č...

Typy krytí StopBac na dlouhodobě se nehojící rány

1) StopBac STERILE Kompres Je neadhezivní primární krytí na bázi viskózy speciálně vyvinuté pro hojení chronických ran, zejména pro první čisticí fázi. Unikátní sol s obsahem kationů stříbra zajišťuje dlouhodobý, rovnoměrný a výjimečně silný antimikrobiální efekt působící proti řadě bakterií odolných vůči antibiotikům. StopBac STERILE Kompres tak poskytuje nejen ochranu rány proti kontaminaci, ale rovněž přispívá k zabránění vzniku infekce a snižuje existující infekční komplikace. Ideální krytí pro první fázi hojení rány – vyčištění od infekce a bakterií. Výjimečný antimikrobiální efekt díky patentovanému solu s obsahem Ag+. Vhodná česká alternativa zahraničních stříbrných krytů, ale za lepší cenu. Aplikace hnědou (modifikovanou) stranou přímo na ránu.   Rozměr Symbol Ks/bal Bal/karton SBS Kompres 10 x 10 cm SBSC-01 30 9 SBS Kompres 12 x 12 cm SBSC-02 30 7 SBS Kompres 10 x 15...

Typy adhezivního chirurgického krytí StopBac

1) POOPERAČNÍ KRYTÍ StopBac STERILE ve verzi Normal a Aquastop je adhezivní pooperační krytí určené pro pooperační a akutní rány. Díky jedinečnému antibakteriálnímu solu s kationty stříbra zajišťuje ideální preventivní ochranu rány proti její kontaminaci, infekci a souvisejícím komplikacím. Krytí StopBac je možné ponechat na ráně více dní, díky čemuž omezuje rizikovou expozici rány a šetří náklady léčby a čas personálu. Krytí StopBac podporuje urychlení hojení ran. I přes relativně vyšší pořizovaní cenu oproti prostému nemodifikovanému krytí je proto investice do StopBacu nákladově efektivní, protože přináší úsporu nákladů léčby a lépe chrání pacienta před závažnými komplikacemi při hojení rány.   StopBac STERILE Normal klasické textilní provedení vhodné pro extrémně citlivé pacienty Rozměr Symbol Ks/bal Bal/karton SBS Normal 7,5 x 5 cm SBSN-03 50 22 SBS Normal 10 x 10 cm SBSN-04 50 12 ...

Antibakteriální krytí StopBac testují přední čeští lékaři, vědci i ranhojičky

Antibakteriální krytí StopBac testují přední čeští lékaři a vědci Již od uvedení antibakteriálního krytí StopBac na trh spolupracujeme s předními českými lékaři, vědci a ranhojičkami. Řada z nich krytí StopBac testovala u svých pacientů, a to s velmi dobrými výsledky. Tyto výsledky pak mnohokrát publikovali na kongresech a odborných lékařských seminářích. Důvěra a spokojenost českých lékařů nás jako tuzemskou firmu obrovsky těší a jsme rádi, že svoje zkušenosti sdílí se svými kolegy a krytí StopBac na svých pracovištích používají a doporučují dál.    Profesor Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a uznávaný dermatolog, přednášel o účinnosti krytí ran StopBac na kongresu "Dermatologický update" v Olomouci. Během přednášky profesor Arenberger také zmínil novinku na poli vlhkého hojení StopBac STERILE CEL, která bude uvedena na trh na konci roku 2020.   Profesor Tomáš Trč, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF...

Hojení pooperačních ran a případné komplikace

Hojení rány probíhá v několika fázích, které na sebe plynule navazují nebo v sebe přecházejí.  Rozlišujeme 3 základní fáze hojení RAN:   Exsudativní fáze - dochází k zástavě krvácení, produkci tkáňového moku, vyčištění rány. Při nekomplikovaném hojení trvá 2-3 dny. Proliferativní fáze - vzniká granulační tkáň (nově vytvářené drobné cévy), tvoří se kolagenová vlákna a jiné látky zajišťující slepení okrajů rány. Při nekomplikovaném hojení probíhá od 2.- 3. dne do 7.- 8. dne. Diferenciační fáze - závěrečná fáze. Z okrajů rány začínají přerůstat buňky zajišťující překrytí rány. Vytváří se vlastní jizva. Tato fáze probíhá měsíce až roky. Podle toho, jak se rána hojí, rozlišujeme hojení primární (sanatio per primam intentionem) - neboli nekomplikované, a sekundární (sanatio per secundam int.), v našem případě na podkladě infekce - zvýrazňuje se exsudativní i proliferační fáze - nebo-li je zvýšená sekrece z rány, okraje se k sobě nepřihojují, mohou se přidat celkové známky inf...

Jak jsme testovali terapeutické krytí StopBac STERILE Kompres

Souhrn V ambulanci hojení ran a na lůžkovém oddělení - Interní oddělení Strahov (Všeobecná fakultní nemocnice Praha) byla po dobu jednoho měsíce (červen 2018) ověřena účinnost terapeutického krytí StopBac Sterile Kompresy. U 18 pacientů (celkově 19 ran, ulcerací) s převážně chronickými ránami došlo ve 47 % k zlepšení hojení ran, v 37 % bylo zaznamenáno přechodné zlepšení ran a u 16 % došlo ke zhoršení vývoje rány. U poslední skupiny nemocných nebyla zaznamenána regrese hojení ani po aplikaci jiných krytí. Je nutné vzít na zřetel teplotní klimatické extrémy počasí během sledování, komorbidity pacientů včetně non compliance nemocných. Krytí StopBac Sterile Kompresy obstálo v komplikovaných podmínkách. Během sledování nebylo krytí aplikováno u hlubokých ran, chirurgických ran, chirurgických sutur nebo u infi kované rány. Klíčová slova: StopBac Sterile Kompresy, nehojící se rány, terapeutické materiály, hojení ran, prevence infekce, dlouhodobě se nehojící rány   Ověření účinnosti ...

Zkušenosti s českým krytím StopBac STERILE při prevenci pooperačních ran

Výskyt infekce kloubní náhrady Komplikace při hojení a infekce v ráně jsou zásadním problémem již od prvních pokusů o operační řešení nemocí. Pro všechny ortopedické chirurgy je proto výzvou snaha o eliminaci výskytu infekce kloubní náhrady, která má katastrofální dopad na zdraví pacienta a současně mnohonásobně prodražuje léčbu rány. U více než 10 % implantovaných kloubních náhrad dojde k nějaké komplikaci. Vzhledem k tomu, že nejčastěji používaným postupem léčby v ČR je dvoudobá reimplantace, jedná se při infekci kloubní náhrady pro pacienty velmi často o nutnost dalších dvou operací. Mezi oběma operacemi se pacient musí pohybovat o berlích a měsíce užívat antibiotika. Alarmující je skutečnost, že pětiletá doba přežití u pacienta s infekcí kloubní náhrady je nižší než u většiny běžných onkologických diagnóz, například i karcinomu prsu. Podle průzkumů se 7 % nemocných nedožije reimplantace nové kloubní náhrady. Úspěšnost reimplantace dokládají výsledky našeho souboru 187 paci...

Inovativní nanotechnologie krytí StopBac STERILE

Inovativní hypoalergenní chirurgické krytí ran StopBac STERILE je založené na unikátní patentované nanotechnologii s vrstvou solu. Organicko-anorganický hybridní oligomer s kationty stříbra vázanými v koloidním roztoku s obsahem dusičnanu stříbrného zajišťuje dlouhodobý antimikrobiální účinek, a to i na řadu kmenů odolných vůči antibiotikům. Nositeli vlastního antimikrobiálního účinku jsou jak kationty stříbra, které způsobují ireversibilní změny bakteriálních buněk a buněčnou smrt, tak i samotný sol, čímž se účinek synergicky zvyšuje. Produkty StopBac byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci a dále ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole, Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady.    Výborné užitné vlastnosti antibakteriálních náplastí StopBac STERILE prokázaný antimikrobiální účinek snížená četnost převazů vysoká absorpce exsudátu náplast nepřis...

Stránka 1 z 1 - 11 položek celkem